Zmiany podatkowe w 2015 r.

Zmiany podatkowe w 2015 r. można by określić słowem kosmetyczne, gdyby nie radykalne ograniczenie możliwości zagranicznej optymalizacji podatkowej.

Od 1 stycznia 2015 r. zakładanie spółek zagranicznych nie daje już realnych korzyści podatkowych. Jedną nadal skuteczną metodą optymalizacji podatkowej pozostała sprzedaż i zakup faktur (zakup kosztów VAT).

Ustawę zmieniono w tempie ekspresowym i z naruszeniem wszelkich standardów legislacyjnych:

Ustawa, dzięki której rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września 2014 r. i – by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. – powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak dopiero 3 października. Groziło to tym, że nowe przepisy weszłyby w życie z rocznym opóźnieniem. Parlament w ekspresowym tempie dokonał ponownej nowelizacji ustawy o CIT. Wprowadzono do niej przepis przewidujący, że nowe przepisy w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Źródło: finanse.wp.pl

Nowa ustawa nakłada obowiązek podatkowy na udziałowców spółek zagranicznych. Zgodnie z nowymi przepisami dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) są opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa ma w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Obowiązek podatkowy powstaje pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadzi tam rzeczywistej działalności.